link rel preload

<link rel=“preload“ href=“ZADEJTE URL“ as=“font“ type=“font/ttf“ crossorigin>

type=“font/XXX-doplňte dle koncovky

„URL“ – zkopírujte odkaz (např z google page insight)

ssl .htaccess

# BEGIN FORCE REDIRECT TO HTTPS
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !^.*on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
# END FORCE REDIRECT TO HTTPS

Onebit:

RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !^.*on
RewriteRule ^(.*)$ https://domena.cz/$1 [R,L]

Odhalení sekce na klik

(odhalení přes obsah > dát pozici absolute)

<body>

Text (nebo jiný modul) ID „show-contact“
Další modul ve stejné row „contact-form-module“
CSS > display: none;
Další modul kód:

Swipe

Vytvořit upoutávku (blurb) > Row (řádek) ID swipe-scrollbar > vlastní css (hl.prvek):

Nastavení stránky > css