WEB JE PŘESUNUTÝ NA NOVOU ADRESU NOSALOVA.COM

Uzavřená sekce pro účastníky kurzu funguje standardně.
Články na blogu jsou stále přístupné.

Jaký archetyp podnikatele jste?

0%

V jaké oblasti se vám nejvíce ve vašem podnikání daří?

Mým největším strachem je:

Charakterizuji se jako:

Mým největším snem je:

Co si myslíte, že svět potřebuje nejvíce?

Tyto činnosti ve svém podnikání vnímám za nejjednodušší:

Největší blok (nebo i odpor) mám k:

Během dětství / dospívání mě vystihovalo:

Upřednostňuji:

Svým podnikání chci dosáhnout:

Podnikatelský typ
Pečovatel
Jsem tady, abych sloužil a podporoval lidi v transformaci tím, že budu udržovat prostor pro hloubku zkušeností, vytvářet bezpečnost a držet nejvyšší vizi svých klientů.
Podnikatel
Jsem tu, abych napadl současný stav, inovoval, vyřešil problémy a vytvořil systémy zajišťující účinnost, efektivitu a změnu.
Tvůrce
Jsem zde, abych prostřednictvím svého tvůrčího procesu přijímal nápady a šířil je do světa. Moje (sebe)vyjádření je nejvyšší forma služby a informuje můj obchodní model.
Učitel
Jsem zde, abych prostřednictvím svého tvůrčího procesu přijímal nápady a šířil je do světa. Mým (sebe)vyjádřením je moje nejvyšší forma služby a informuje můj obchodní model.